Sökning: "Matilda Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Matilda Jakobsson.

 1. 1. När inte köp står i centrum : En kvantitativ studie kring lojalitet gentemot köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alicia Ehrich; Matilda Jakobsson; Frida Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Shopping center; experience; hedonic value; atmosphere; entertainment; food; consumer satisfaction; loyalty; recreational-oriented consumers and task-oriented consumers; Köpcentrum; upplevelse; hedoniskt värde; atmosfär; underhållning; mat; kundtillfredsställelse; lojalitet; recreational-oriented consumers och task-oriented consumers;

  Sammanfattning : Inledning:I inledningen redogörs för hur köpcentrumsbranschen genomgår en förändring och behovet för upplevelser har växt fram för att fortsätta skapa värde för konsumenten. Syfte:Denna studie ämnar att undersökahur attributen atmosfär, underhållning och mat påverkar konsumentens lojalitet gentemot köpcentrum samt hur denna varierar mellan recreational-oriented consumersrespektive task-oriented consumers. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av arbetssätt för precisare prognoser inom anläggningssektorn

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Matilda Särenfors; Mattias Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :forecasts; forecast management; economies; practice; prognoser; prognoshantering; ekonom; arbetssätt;

  Sammanfattning : Ekonomi och prognostisering är en stor utmaning för alla företag och en viktig pusselbit för lönsamheten i byggindustrin. Digitaliseringen har underlättat kontakten mellan entreprenör och projektledning. LÄS MER

 3. 3. Samtal om sexualitet - en självklarhet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Matilda Jakobsson; Clara Olsson; [2018]
  Nyckelord :hälso- och sjukvårdspersonal; kommunikation; patient; sexualitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är en stor del av många människors liv och definieras unikt av varje individ. Vid sjukdom och behandling kan den sexuella hälsan påverkas. Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnaden av hela människan, vilket kan innefatta patientens sexualitet. Att samtala om sexualitet med patienten upplevs som en svårighet. LÄS MER

 4. 4. "... hade man börjat prata om det tidigare så kanske det hade sett annorlunda ut ... " : En studie om ungdomars uppfattning av alkoholens betydelse, en ökad årskonsumtion samt vad som påverkar ungdomar i deras alkoholkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Michaela Jakobsson; Matilda Agebjörn; [2017]
  Nyckelord :ungdom; alkoholkonsumtion; gemenskap; symboler; socialpedagogik; socialt arbete;

  Sammanfattning : I undersökningar som handlar om alkoholkonsumtion bland ungdomar genomförs det regelbundet studier som mäter hur skillnader i alkoholkonsumtion ser ut över tid hos ungdomar. De flesta studier visar hur ungdomar konsumerar alkohol, inte varför de konsumerar alkohol. LÄS MER

 5. 5. I need you but I don't know why

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Amelie Jakobsson; Matilda Täng; [2017]
  Nyckelord :need construction; management consultancy services; client organization; management consultant;

  Sammanfattning : The processes of purchasing management consultancy services has become a more frequent phenomenon in today's business climate. This implies opportunities and challenges for organizations as the purchase is of high strategic importance. Yet how the need to purchase these services is constructed in the buying organization remains unanswered. LÄS MER