Sökning: "Macroeconomics"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Macroeconomics.

 1. 1. Analysis of Macroeconomic Variables Affecting International Tourism Consumption in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jun Ho Lee; Noel Mattar; [2019]
  Nyckelord :Multiple Linear Regression; Tourism; Macroeconomics; Sweden; Multipel Linjär Regression; Turism. Makroekonomi; Sverige;

  Sammanfattning : There is an evident trend of growing tourism in the world. Tourism in Sweden is gaining more economic and social attention. The main purpose of this thesis is to discover what macroeconomic variables contribute to the annual international tourism income in Sweden. LÄS MER

 2. 2. A Return Maximizing Strategy in Market Rebounds for Swedish Equity Funds

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Sävendahl; Erik Flodmark; [2019]
  Nyckelord :Applied Mathematics; Multiple Linear Regression; Swedish Equity Funds; Macroeconomics; Market Rebound; Fund Performance; Stocks; Tillämpad Matematik; Multipel Linjär Regression; Svenska Aktiefonder; Makroekonomi; Market Rebound; Fondavkastning; Aktier;

  Sammanfattning : The growing interest in savings on the financial markets implicates that the competition is expanding and managers of Swedish equity funds need to create shareholder value, independent of the macroeconomic situation. The Swedish financial market experienced a rapid rebound during the first quarter of 2019, following the plunge in the preceding quarter. LÄS MER

 3. 3. Time on market : En studie om en ny indikator påbostadsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nizar Mabrouk; Lukian Soumi; [2019]
  Nyckelord :Time on market; Housing market; Macroeconomics; Index; Regression; Time on market; Bostadsmarknad; Makroekonomi; Index; Regression;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Stockholm har sedan finanskrisen 2008 befunnit sig i en skönhetshistoria medstigande priser och korta försäljningstider. Idag befinner sig bostadsmarknaden i allt annat än enskönhetshistoria, prisutvecklingen har stannat av, rekordmånga objekt finns ute till försäljning ochbostadsutvecklare väljer att avvakta med nya bostadsprojekt. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Return in Different Industries - A Multiple Linear Regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Elin Palmgren; Natasha Nanakorn; [2019]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; regression analysis; macroeconomics; economics; stock market; Statistik; tillämpad matematik; regressionsanalys; makroekonomi; nationalekonomi; aktiemarknad;

  Sammanfattning : Macroeconomics constitute a central part of fundamental analysis of stock markets and consequently the relationship between macroeconomic variables and stock markets is far from questioned. However, there is no general consensus regarding neither the extent of this relationship nor whether the relationship varies amongst industries. LÄS MER

 5. 5. Osäkerhet vid utlåning till kommersiella fastigheter : Hur hanterar och minimerar bankerna riskerna och osäkerheterna vid utlåning till kommersiella fastigheter?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anders Bergström; Simon Svensson; [2019]
  Nyckelord :Värdering; utlåning; kommersiella fastigheter; fastighetsekonomi;

  Sammanfattning : Abstract Student thesis in Business Administration, Karlstad Business School, Real Estate Management Bachelor thesis, Spring 2019 Supervisor: Peter Samuelsson Authors: Anders Bergström and Simon Svensson Title: Uncertainty in lending to commercial properties – How do the banks handle and minimize the risks and uncertainties when lending to commercial properties? Introduction and problem statement: Valuation and lending to commercial properties are associated with risks and uncertainties. Since the banks base their lending on the basis of valuation, incorrect values are risky for the banks as well as for macroeconomics at large. LÄS MER