Sökning: "musiktermer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet musiktermer.

  1. 1. Tankeskrivande i musikundervisningen : ett redskap för lärande

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Marianne Gärdesmed; [2007]
    Nyckelord :tankeskrivande; elevtexter; lärande; musik;

    Sammanfattning : Detta är en studie av hur två klasser från grundskolans år 8 i tankeskrivande reflekterar över sitt lärande i musikundervisningen. Klasserna får olika detaljerade instruktioner: en enkel och en mer omfattande. LÄS MER