Sökning: "musiktermer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet musiktermer.

 1. 1. Hur låter sport? : En fokusgruppesundersökning om musikinslag under två FA-cupfinaler i fotboll - före och under Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tobias Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Effektljud; fotboll; läktarsång; musikpedagogik; sport; åskådaruppfattningar;

  Sammanfattning : I studien analyserades åskådaruppfattningar om musikaliska inslag på fotbollsarenor. Utgångspunkten var att som musikpedagogstudent utforska strategier för att skapa musikintresse hos skolungdomar som inte är musikintresserade men som har ett intresse för sport. LÄS MER

 2. 2. Tankeskrivande i musikundervisningen : ett redskap för lärande

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Marianne Gärdesmed; [2007]
  Nyckelord :tankeskrivande; elevtexter; lärande; musik;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur två klasser från grundskolans år 8 i tankeskrivande reflekterar över sitt lärande i musikundervisningen. Klasserna får olika detaljerade instruktioner: en enkel och en mer omfattande. LÄS MER