Sökning: "Hans Helenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Helenius.

  1. 1. Van Crevelds teori om ledning : En logisk prövning

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Johan Helenius; [2012]
    Nyckelord :ledning; van Creveld; organisationsteori; ledningsteori; visshet; ledningsprocess; Boyd; command and control;

    Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och prövar den ledningsteori som är framlagd av Martin vanCreveld i boken ”Ledning i krig”. Prövningen tar sin utgångspunkt i Poppers metod omteoriprövning. Van Crevelds slutsatser testas först internt och sen överses teoribilningenslogiska form. LÄS MER