Sökning: "Helena Klausson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Klausson.

  1. 1. Går det att odla pepparmynta (Mentha piperita L) i Sverige, med syfte att framställa olja?

    M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Helena Klausson; [2015]
    Nyckelord :Mentha piperita; pepparmynta; odling;

    Sammanfattning : Pepparmynta – Mentha x piperita L. är en ört rik på essentiell olja. Den har många olika användningsområden, allt ifrån olika skönhetsprodukter till naturmedicin. Pepparmynta är en hybrid mellan M. LÄS MER