Sökning: "Helene Stigborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helene Stigborg.

  1. 1. VAD, HUR OCH VARFÖR? - En kvalitativ studie om hur ett antal förskollärare uttrycker att de arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Helene Stigborg; Rebecka Andersson; [2019]
    Nyckelord :Dokumentation; Pedagogisk dokumentation; Kvalitet i förskolan; GDPR;

    Sammanfattning : Med denna uppsats var vårt syfte att undersöka hur ett antal förskollärare uttrycker att de arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Denna undersökning genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Vi intervjuade åtta förskollärare från olika förskolor och i olika åldrar. LÄS MER