Sökning: "Henrik Resare"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Resare.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid takotsubo syndrom : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Norderö; Henrik Resare; [2019]
  Nyckelord :Experience; Nurse; Nursing care; Takotsubo syndrome; Erfarenheter; Omvårdnad; Sjuksköterska; Takotsubo syndrom;

  Sammanfattning : Det är cirka två procent av de patienter som insjuknar med symtom förenliga med akut kranskärlssjukdom (AKS) som istället drabbas av takotsubo syndrom (TS). TS anses vara kraftigt underdiagnostiserat och även ofta felaktigt diagnostiserat. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av övertagandet och omvårdnaden av patienter från intensivvårdsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anton Andersson; Henrik Resare; [2014]
  Nyckelord :patient transfer; intensive care unit; hospital departments; nurse; experience; patientomflyttning; intensivvårdsavdelning; vårdavdelning; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor bär ansvaret för omvårdnadsarbetet med patienterna och förväntas agera adekvat i såväl vardagliga som komplexa situationer. För att klara av dessa situationer har de olika verktyg att använda sig av för att exempelvis kontrollera vitalparametrar samt underlätta kommunikationen. LÄS MER