Sökning: "Hur kan sjuksköterskan hjälpa till att sluta röka"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hur kan sjuksköterskan hjälpa till att sluta röka.

 1. 1. Rökvanor hos patienter med genomgången hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Ann-Marie Nilsson; Jonas Säfström; [2008]
  Nyckelord :rökavvänjning; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan kommer i kontakt med patienter som genomgått en hjärtinfarkt i sitt dagliga arbete, en del av dessa patienter är rökare. Syftet med denna beskrivande litteraturstudie var att beskriva rökvanor hos patienter som drabbats av en hjärtinfarkt. LÄS MER

 2. 2. Hur sjuksköterskor hjälper patienter sluta röka

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Linda Ekman; [2005-06-17]
  Nyckelord :motivation; egenvård; rökstopp; rökavvänjning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Rökningen i Sverige minskar men ger ändå stora konsekvenser på hälsa ochekonomi. Kostnaderna för tobaksrökningens medicinska skadeverkningar beräknastill ungefär 26 miljarder kronor per år. Tobaksrökning mångdubblar risken för ettstort antal sjukdomar och många sjukdomar antingen orsakas eller förvärras avrökning. LÄS MER