Sökning: "Inflammationsindikatorer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Inflammationsindikatorer.

  1. 1. Inverkan av juverhälsostatus på variation i mjölkens sammansättning och innehåll av utvalda inflammatoriska markörer

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Marie Boman; [2010]
    Nyckelord :Mjölkko; Juverhälsostatus; Subklinisk mastit; Inflammationsindikatorer; Mjölksammansättning; Variation;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGMastit är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen hos mjölkkor. Enligt statistik från Svensk Mjölk har cirka 65 % av alla kor i Sverige mastit någon gång under en laktation. Subklinisk (utan märkbara symtom) mastit utgör det största problemet. LÄS MER