Sökning: "Isabelle Åslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabelle Åslund.

 1. 1. Kritiska framgångsfaktorer som bidrar till lojala kunder för små detaljistföretag via e-handel : En explorativ kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isabelle Åslund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i Informatik belyser olika framgångsfaktorer som kan bidra till att skapa lojala kunder, för små detaljistföretag, med e-handel som säljkanal. Uppsatsen har inspirerats av projektet ”Hållbar handelsutveckling i staden”, som är ett Region Värmland-projekt i vilket flera kommuner i Värmland, med respektive näringslivskontor, är delaktiga. LÄS MER

 2. 2. PODVERTISING : -Swedish Attitudes towards International Ad-spots in Podcasts

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Isabelle Åslund; Jenny Ridåker; Leila Yassin; [2006]
  Nyckelord :Podvertising Podcasting; International Marketing Strategy; Attitudes;

  Sammanfattning : For years companies have fashioned communication strategies based on print, radio, and TVto broadcast their message. But times are changing. LÄS MER