Sökning: "Jakob Runestam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jakob Runestam.

 1. 1. Evaluating Sustainable Ventures in Developing Countries : A Case Study of Biodiesel Production in Zanzibar

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Jakob Runestam; Tommy Nireus; [2015]
  Nyckelord :biodiesel; capital budgeting; developing country; life cycle assessment; paybackmethod; sustainability; sustainable ventures; used cooking oil; Zanzibar; använd matolja; biodiesel; hållbarhet; hållbarhetsprojekt; investeringskalkylering;

  Sammanfattning : The matter of sustainable thinking today permeates the Western world and is now widely agreed to recognize three aspects; environmental, economic and social sustainability. Due to limitations of resources and knowledge, this concept is considerably less widespread in developing countries. LÄS MER

 2. 2. CSR och ekonomisk vinning : – finns det ett samband?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Tommy Nireus; Jakob Runestam; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I ett växande samhälle med ökad befolkning och tekniska landvinningar ställs det allt högre krav på det sociala- och miljömässiga ansvaret hos företag. En ökad efterfrågan från både konsumenter, samhället och organisationer har skapat påtryckningar på företag att driva engagemanget kring CSR – Corporate Social Responsibility. LÄS MER