Sökning: "psychological well-being"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade orden psychological well-being.

 1. 1. Gender-based and conflict-related violence in Colombia A qualitative study of displaced women in subnormal settlements in rural areas of Florencia and their experiences of empowerment through their work in a women’s right organisation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adelina Fekaj; Sofia Calles Duarte; [2022-02-21]
  Nyckelord :Colombia; gender-based violence; displacement; women’s rights; empowerment; feminist theory; non-governmental organization;

  Sammanfattning : This paper aims to examine women’s experiences of gender-based violence as well as their conflict-related violence. The objectives of this analytical approach is to illustrate the member’s community work in a women’s rights organization called Mujeres en lucha por la paz (MLPAZ) and how the work affects the member’s opportunities to achieve empowerment in their social, economic and political life. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse vid omvårdnad av personer med demenssjukdom på särskilt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Evelina Liefvergren; Hind Satib; [2022]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Musik; Särskilt boende; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Demenssjukdomar är en grupp av kognitiva sjukdomar som i dagsläget inte går att bota. Förekomsten av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) är hög hos personer med demenssjukdom och har ofta en negativ inverkan på livskvalitén. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av agens och arbetsmarknadsposition för unga studenters psykiska välbefinnande : En livsloppssociologisk ansats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lily Dickson Wahlman; Sakari Liemula; [2022]
  Nyckelord :Young adults; Students; Academics; Psychological wellbeing; Precarious employment; Labour market position; Sense of Control; Agency; Future expectations; Unga vuxna; Studenter; Akademiker; Psykiskt välbefinnande; Prekärt arbete; Arbetsmarknadsposition; Sense of Control; Agens; Framtidsutsikter;

  Sammanfattning : Underbyggd av ett teoretiskt ramverk inom livsloppssociologin undersöker föreliggande studie effekterna av Sense of Control (SoC) och framtidsutsikter på den teoretiska relationen mellan psykiskt välbefinnande och arbetsmarknadsposition (LMP) hos unga studenter på högskolenivån. Materialet består av enkätsvar från totalt 155 studenter, i åldrarna 19-30, boende på olika platser i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Upplevt socialt stöd under en rehabiliteringsprocess : En kvalitativ forskningsstudie på lagidrottares upplevelser av en långvarig knäskada

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fannie Andersson; Oscar Jansson; [2022]
  Nyckelord :Social support; rehabilitation; injury; Socialt stöd; rehabilitering; skador;

  Sammanfattning : Under en rehabiliteringsprocess kan idrottare stöta på fysiska och psykologiska utmaningar som kan ha en negativ påverkan på välmåendet. Sociala stöd har genom tidigare studier påvisats underlätta en rehabilitering för idrottare då det kan reducera en upplevd stress som uppstår i samband med en skada. LÄS MER