Sökning: "Jennie Olsson Qvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Olsson Qvist.

  1. 1. Orenat avloppsutsläpp på Svalbard : En studie om ansvarstagande över marina miljöer i Arktis

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

    Författare :Jennie Olsson Qvist; [2016]
    Nyckelord :Arctic; sewage; pollution; marine environments; Arktis; Svalbard; Spitsbergen; Longyearbyen; Adventfjorden; avlopp; utsläpp; förorening; marina miljöer; Arktis; Svalbard; Spitsbergen; Longyearbyen; Adventfjorden; avløp; utslipp; forurensning; marine miljøer;

    Sammanfattning : Svalbard är en arktisk ögrupp i Norra ishavet som förvaltas av Norge och huvudorten är Longyearbyen. I Longyearbyen och som på alla andra platser pågår förorenande aktiviteter, denna rapport är avgränsad till utsläpp via avloppsvatten till marina miljöer. LÄS MER