Sökning: "forurensning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet forurensning.

 1. 1. Orenat avloppsutsläpp på Svalbard : En studie om ansvarstagande över marina miljöer i Arktis

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Jennie Olsson Qvist; [2016]
  Nyckelord :Arctic; sewage; pollution; marine environments; Arktis; Svalbard; Spitsbergen; Longyearbyen; Adventfjorden; avlopp; utsläpp; förorening; marina miljöer; Arktis; Svalbard; Spitsbergen; Longyearbyen; Adventfjorden; avløp; utslipp; forurensning; marine miljøer;

  Sammanfattning : Svalbard är en arktisk ögrupp i Norra ishavet som förvaltas av Norge och huvudorten är Longyearbyen. I Longyearbyen och som på alla andra platser pågår förorenande aktiviteter, denna rapport är avgränsad till utsläpp via avloppsvatten till marina miljöer. LÄS MER

 2. 2. Hvem er ansvarlige for gamle synder? Bedrift ansvar for forurensningsskader ifølge «Polluter Pay Principle»

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Berit Kjosnes; [2013]
  Nyckelord :miljøbalk; Virksomhetsutøver; Polluter Pay Principle; virksomhet; ansvar; miljø; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det hovedsakelige formålet med denne utredning er å undersøke om bedrifter som gjennom sin virksomhet forårsaker skader på miljøet også blir å betraktes som ansvarlige for de samme, og i dette belyse hvordan svensk rettspraksis avgrenser bedrifters ansvar når forurensning vel har blitt konstatert. Spørsmålene jeg stiller blir derved: Når blir en bedrift juridisk sett å anse som ansvarlig for forurensing? Hvilken bedrift blir ansvarlig? For å besvare spørsmålene har jeg ved hjelp av juridisk metode søkt at analysere aktuelle miljødommer utfra gjellende rett. LÄS MER