Sökning: "Jenny Lindberg Barrios"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Lindberg Barrios.

  1. 1. "Vem ser mig?" : En litteraturöversikt om närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Jenny Lindberg Barrios; Emma Nordström; [2014]
    Nyckelord :Palliative home care; next of kin; experiences; nurse; Palliativ hemsjukvård; närstående; upplevelser; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Inom den palliativa vården har möjligheten att få vårdas i hemmet ökat genom åren. Idag vet man att närstående utför betydande insatser inom vården och omsorgen och att deras insatser bedöms vara tidsmässigt mycket större än från den offentliga vården. LÄS MER