Sökning: "Jens Granqvist Klasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jens Granqvist Klasson.

  1. 1. En optimal kapitalstruktur? : - En studie av riskfaktorer och hur de påverkar skuldsättningsgraden hos svenska börsnoterade företag.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Karin Brännström; Jens Granqvist Klasson; [2012]
    Nyckelord :Skuldsättningsgrad; Lönsamhet; Storlek; Tillgångsstruktur; Affärsrisk; Trade Off; Pecking Order; Modigliani Miller;

    Sammanfattning : Skuldsättningsgraden ökar värdet på ett företags aktier genom skatteskölden, samtidigt som den ökar sannolikheten för finansiella problem och dess kostnader. För att uppnå en optimal kapitalstruktur måste skatteskölden balanseras mot de potentiella kostnaderna för finansiella problem. LÄS MER