Sökning: "Jonathan Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Jonathan Persson.

 1. 1. IKT och lärandemiljö på Fritidshem - Utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johannes Persson; Jonathan Andersson; [2019]
  Nyckelord :IKT; ICT; Fritidshem;

  Sammanfattning : Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är i en ständig utvecklingsprocess i den tid vi lever i. IKT är ett redskap som kan hjälpa lärarnas undervisning både i skolan och på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Förbättringsarbete av Provdon RA 180/480 : "Kommunikation mellan gammalt och nytt"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Jonathan Persson; Fabian Richardson; [2019]
  Nyckelord :Radio 180; Ra180; CMA180; Provdon Ra180 480; Keysight VEE; Effektivisering; Automatisering; Tidsoptimering;

  Sammanfattning : Detta arbete har genom experiment och tester undersökt förbättringspotentialen för en halvautomatisk grundtillsyn av Ra180. Eftersom att denna grundtillsyn tar lång tid är det högst relevant att försöka korta ner den. Genom noggranna mätningar som har testats har det tagits fram lämpliga lösningar för en påtaglig förbättring. LÄS MER

 3. 3. A Study and Modelling of Chaff Clouds Affected by Wing-Tip Vortices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Jonathan Persson; Jakob Warlin; [2019]
  Nyckelord :chaff study modelling aerodynamics wing-tip vortices; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Chaff are thin strips of either metal or metal coated fibres used as countermeasures against radar. When deployed from an airplane, the turbulence and wing-tip vortices from the airplane disperse the chaff into a chaff cloud, which may appear as a false target and jam the radar. LÄS MER

 4. 4. PSD2 –Det nya betaltjänstdirektivet förändrar situationen för aktörerna på finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Persson; Jonathan Ågren; [2019]
  Nyckelord :PSD2; säkerhetsrisk; operativ risk; operativa strategier; tredjepartsleverantör.;

  Sammanfattning : Inledning: Betalmarknaden har förändrats de senaste åren. Det tillkommer ny teknisk funktionalitet som skapar nya betallösningar. För att underlätta betalningar och kundinformationens spridning på finansmarknaden har EU:s andra betaltjänstdirektiv PSD2 formats. LÄS MER

 5. 5. Professionsmaktens framställning av fenomenet ADHD - en diskursanalys

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anita Hedtjärn; Persson Therése; [2016]
  Nyckelord :ADHD; discourse analysis; discourse psychology; interpretative repertoires; profession; field of knowledge; social work.; ADHD; diskursanalys; diskurspsykologi; tolkningsrepertoar; profession; kunskapsfält; socialt arbete.;

  Sammanfattning : In the body of knowledge surrounding ADHD there is a power struggle regarding which interpretations and perspectives should prevail. Representatives from various scientific disciplines and professions write and publish articles about the diagnosis based on their respective points of view. These articles are the focus of this thesis. LÄS MER