Sökning: "Jonathan Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jonathan Persson.

 1. 1. Förstelärarreformen - En stärkt lärarprofession?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Staffan Borglund; Jonathan Persson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Lärarprofession; Förstelärarreformen; Professionsstyrning; Byråkratisk styrning; New Professionalism;

  Sammanfattning : Begreppet professionalism har successivt förändrats under de senaste två decennierna. Tidigare har professioner i stor utsträckning tätt ta ansvar för - och utforma sitt eget arbete medan det idag blivit vanligare att dessa tvingas anpassa sig till den byråkratiska organisationens krav. LÄS MER

 2. 2. Professionsmaktens framställning av fenomenet ADHD - en diskursanalys

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anita Hedtjärn; Persson Therése; [2016]
  Nyckelord :ADHD; discourse analysis; discourse psychology; interpretative repertoires; profession; field of knowledge; social work.; ADHD; diskursanalys; diskurspsykologi; tolkningsrepertoar; profession; kunskapsfält; socialt arbete.;

  Sammanfattning : In the body of knowledge surrounding ADHD there is a power struggle regarding which interpretations and perspectives should prevail. Representatives from various scientific disciplines and professions write and publish articles about the diagnosis based on their respective points of view. These articles are the focus of this thesis. LÄS MER

 3. 3. Klubba och Boll är allt som behövs för att ha skoj : En studie om kommunikationens och kommunikationskulturensbetydelse i ett elitsatsande ungdomsinnebandylag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet; Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet; Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet

  Författare :Andreas Boberg; Jonathan Persson; Mattias Andersson; [2013]
  Nyckelord :Communication. Communicationculture. Team Communication. Sociocultural perspective. Communities of practice. Team sports. Youth.;

  Sammanfattning : Abstract: When playing in teams, communication is important, not just communication with words but also non-verbal communication such as gestures and body languish. The purpose with this study is to see how there is a co-op among communicating players , between leaders and players and to examine what meaning communication and culture got  in a youth team. LÄS MER

 4. 4. Naturgasprisets frikoppling från oljepriset

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Gransäter; Charlotte Persson; [2012-07-02]
  Nyckelord :Naturgas; German Border Price; oljeindexerat pris; spotpris; frikoppling;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Naturgas utgör omkring 24 procent av den totala energiförbrukningen i Europa och användningsområdena är framförallt till produktion av elektricitet (Percebois, 2008). Naturgas har historiskt sett varit oljeindexerat, men marknaden har allt eftersom blivit avreglerad och en spotmarknad för naturgas har uppkommit. LÄS MER

 5. 5. Regionaliseringen av Sverige : En avpolitiserad debatt?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Jonathan Persson; [2012]
  Nyckelord :Idéanalys; Regionalisering; Avpolitisering; Politiska partier;

  Sammanfattning : Regionalization has become a catchphrase in European countries during the last twenty years with the establishment of the European Union. An ideational development has occurred during time towards emphasing more politicially powerful regions with the idea of new regionalism. LÄS MER