Sökning: "Jonnie Hovdegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonnie Hovdegård.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning - kapitalismens täckmantel eller Moder Jords beskyddare : En studie huruvida företag är benägna att upprätthålla och vidareutveckla hållbarhetsredovisningen enligt GRI

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Jonnie Hovdegård; Hampus Nilsson; Filip Olsson; [2012]
    Nyckelord :Hållbar utveckling; Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative; Corporate Social Responsibility;

    Sammanfattning : Bakgrund : Det har inte alltid varit en given förutsättning att företag antas fundera kring etiska, miljömässiga och moraliska åtagande. Företeelsen har i allt större utsträckning vuxit fram under de senaste decennierna, samtidigt som en oundviklig medvetenhet om att både privatpersoner och företag måste börja förhålla sig till jordens begränsningar blivit allt starkare. LÄS MER