Sökning: "Filip Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Filip Olsson.

 1. 1. Spatial Heterogeneity of Weather impacts on Cycling Flows within Gothenburg, Sweden - A Geographic Framework for Local Pattern Analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Filip Olsson; [2019-10-25]
  Nyckelord :spatial heterogeneity; cycling; weather; local climate zones; explorative GIS;

  Sammanfattning : Background: In the past decade, the phenomenon of spatial heterogeneity has started to gaintraction in studies of cycling and weather. Cycling is usually the mode of transportation that ismost affected by inclement weather and the scientific consensus about how weather impactscycling behaviour on a general scale is for the most part well-established. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i Process & Utformning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Markus Ajling; Filip Olsson; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; delaktighet; offentlig mötesplats; metoder; utformning.;

  Sammanfattning : Det här arbetet har sin utgång i Perstorps arbete med inkludering . På vilket sätt de tillåter invånarna att delta i kommunernas fysiska utformningar och beslut - vilka metoder och verktyg de använder kommunen för att åhöra de boendes åsikter under utvecklingsprocesser. LÄS MER

 3. 3. Ökad måluppfyllnad med hjälp av applikationer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Benjamin Olsson; David Gumpert Harryson; Erik Eriksson; Filip Sehlin; Josefin Bladh; Julia Sanfridsson; Xueshan Mattias Li; Oskar Hidén; Ville Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Goal Acheivment; web application; Måluppfyllnad; webbapplikation;

  Sammanfattning : Human beings have always had goals which they have tried to reach. With the pace of the technological development, requests for digitalized solutions to problems which previously have been faced without technology increase. This study tests whether a web application could help users to achieve their goals. LÄS MER

 4. 4. Baljangåvan: Omtanke på distans : Hur kan en webbapplikation som säljer enkla gåvor utformas så att den upplevs navigerbar, tillförlitlig och har en effektiv köpprocess?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Felicia Dahlström; Funnemark Eirik; Tomas Gudmundsson; Sophie Lindberg; Filip Nilsson; Marcus Olsson; Herman Svensk; Joakim Sörensen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Improved precision and verification for test selection in Modelica

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Markus Olsson; Filip Stenström; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER