Sökning: "Filip Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Filip Olsson.

 1. 1. One Year of COVID-19: Venture Capital During Times of Extreme Uncertainty

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Filip Zivkovic; Adam Olsson; [2021]
  Nyckelord :Venture Capital; COVID-19; Venture Capital Activities; Uncertainty; Pandemic;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how Venture Capitalists' activities may have changed due to COVID-19. This is done using a qualitative approach, where eight semi-structured interviews with industry professionals have been conducted. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg för förvaltning och förmedling av kommersiella fastigheter : En inblick i fastighetsbranschens digitala resa

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Olsson; Filip Schröder; [2020]
  Nyckelord :Proptech; Real Estate Digitalization; Real Estate; Management; Brokerage; Proptech; Fastighetsdigitalisering; Förvaltning; Förmedling;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen har länge varit en konservativ bransch med låg benägenhet till förändring. Grunden till detta är branschens stabila affärskoncept, att hyra ut kvadratmeter. Fastighetsbolag har levererat goda resultat under många år då marknaden länge präglats av en stabil ekonomisk uppgång. LÄS MER

 3. 3. Konceptstudie på elektromekanisk positionerare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling; Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :David Äse; Filip Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hydraulik; kugghjul; utväxling; kraft; linjär rörelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Viltskadebehandling i tallungskog med Trico

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Filip Olsson; [2020]
  Nyckelord :viltskador; älgskador; skogsbruk; skogsskötsel; tall;

  Sammanfattning : Varje år förlorar svenskt skogsbruk miljonbelopp på skogsbetesskador som klövviltstammen orsakar. Det handlar främst om förlust i kvalitet, produktion och extra hjälp planteringar. Älgen är den största skadegöraren eftersom den har tall som basföda under vintern. LÄS MER

 5. 5. Elektroniskt släpvagnslås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Gyllenberg; Filip Werngren; [2020]
  Nyckelord :Mechanical engineering; Padlock; Design; Trailerlock; Rental;

  Sammanfattning : To create a more effective society for everyone by develop an unique product for society, this can be done through various steps. In this report, the projekt team has chosen to move forward with a product that is currently ineffective. LÄS MER