Sökning: "Filip Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Filip Olsson.

 1. 1. Konstruktion och optimering av en elektromagnetisk massaccelerator

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Bloom Rolewska; Simon Hamberg; Viktor Lilja; Filip Melberg; Gottfrid Olsson; Anton Stigemyr Hill; [2022-06-15]
  Nyckelord :massaccelerator; spolpistol; magnetism; kraftelektronik; optimering; FEM;

  Sammanfattning : En ny typ av linjär elektromagnetisk massaccelerator (LEMA) har modellerats, konstruerats och testats. Acceleratorn består av en projektil innehållande en permanentmagnet ovanpå en skena med fem par av koppartrådsspolar placerade längs sidorna. LÄS MER

 2. 2. Styrmedel och hållbarhet : En studie om EU-taxonomins påverkan på det befintliga fastighetsbeståndet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Filip Juhlin; Andreas Olsson; [2022]
  Nyckelord :EU-taxonomy; instruments; incentives; market failure; real estate; existing real estate portfolio; sustainability; financing; energy efficiency; information problems; EU-taxonomi; styrmedel; incitament; marknadsmisslyckande; fastigheter; befintliga fastighetsbeståndet; hållbarhet; finansiering; energieffektivisering; asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Människans påverkan på klimatet har gjort att klimatfrågan har fått allt större fokus i dagens samhälle. Fastighets- och byggsektorn står idag för 21 procent av växthusgasutsläpp och 40 procent av energianvändningen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Vad är inspiration och hur fungerar den? : En granskning av amatörskapares relationer till inspiration

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Filip Thorén; Olof Olsson-Hovstadius; [2022]
  Nyckelord :Inspiration; Amateur; Grounded theory; Study circle; Creativity; Serendipity; Information seeking; Information science; inspiration; amatör; grounded theory; studiecirkel; kreativitet; serendipitet; informationssökande; informationsvetenskap;

  Sammanfattning : What does inspiration mean to creative amateurs? Inspiration as a concept has been hard to define in information science terms. Several theories of information-seeking behavior have also been proposed to be applicable to inspiration-seeking, but have not seen empirical testing. LÄS MER

 4. 4. Kommun vs företag, eller samhällsutvecklande krafter tillsammans? : Governance-analytisk studie i samverkansstrukturer för effektivare godsleveranser med hjälp av leveransskåp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Olsson; [2022]
  Nyckelord :Governance; Meta-governance; leveransskåp;

  Sammanfattning : The growth of e-commerce seems to be unavoidable. E-commerce as a concept brings a lot of upsides, as well as some obstacles that needs innovative solutions to be overcome. E-commerce is directly connected to a larger volume of parcels, mainly to private consumers. LÄS MER

 5. 5. Konservativ redovisning i kristider – En kvantitativ studie om konservativ redovisning och goodwillnedskrivningar i europeiska börsbolag innan och under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Magnusson; Alice Olsson; [2021-08-23]
  Nyckelord :villkorad konservatism; conditional conservatism; goodwillnedskrivningar; Covid-19; nedskrivningsbehov; ekonomiska omständigheter; finansiell rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill och konservatism är omdebatterade ämnen inom redovisning. Grad av villkorad konservatism tycks enligt tidigare forskning påverka om nedskrivningar görs eller inte och är en viktig faktor för att ekonomiska förluster ska avspeglas i rätt tid. LÄS MER