Sökning: "Josefin Garsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Garsten.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse att kommunicera med personer som drabbats av afasi

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Josefin Garsten; Rachel Taite; [2021-02-25]
    Nyckelord :Stroke; Delaktighet; Kommunikation; Afasi; Sjuksköterska; Perspektiv; Upplevelse.;

    Sammanfattning : Människor som drabbas av stroke kan få olika grader av svårigheter medkommunikationsförmågan, och afasi är vanligt förekommande. Det finns en rad olikainstrument för att diagnosticera svårighetsgrader av afasi samt många olika tillgängligahjälpmedel som underlättar kommunikationen mellan den drabbade och sjukvårdpersonal. LÄS MER