Sökning: "Karin Moritz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Moritz.

  1. 1. Utbilda och forska är vi bra på - men att samverka? : En kritisk studie av Högskolan i Gävle och den tredje uppgiften

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Frida Moritz; Karin Sundberg; [2007]
    Nyckelord :University of Gävle; Cooperation; Education; Future; Högskolan i Gävle; Samverkan; Utbildning; Framtid;

    Sammanfattning : The cooperation between university and industry life in the region of Gävle is always a topic of importance. University and High schools have various roles to fulfill: except administrating the training and supporting research they should also - as a third role - contribute to cooperation between organizations, business companies and other associations. LÄS MER