Sökning: "Karl Ahlström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karl Ahlström.

 1. 1. Det Svenska Pusslet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Olsson; Gabrielle Ahlström; Karl Berglind; [2023]
  Nyckelord :Aktielikviditet; Nominellt aktiepris; Aktiesplit; Nasdaq Stockholm; Optimalt prissättning.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Det Svenska Pusslet Seminariedatum: 2023-06-01 Kurs:FEKH89, Examensarbete i finansiering kandidatnivå, 15 HP Författare: Gabrielle Ahlström, Karl Berglind & Adrian Olsson Handledare: Göran Anderson Nyckelord: Aktielikviditet, Nominellt aktiepris, Aktiesplit, Nasdaq Stockholm, Optimalt prissättning. Forskningsfrågor: Hur påverkar det nominella aktiepriset likviditeten på företag? Finns det ett optimalt nominellt prisintervall med hänsyn till likviditeten? Syfte: Studien syftar till att undersöka om det nominella aktiepriset påverkar likviditeten på svenska företag samt om det går att identifiera ett optimalt aktiepris intervall. LÄS MER

 2. 2. Encryption in Delocalized Access Systems

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Henrik Ahlström; Karl-Johan Skoglund; [2008]
  Nyckelord :Access systems; Cryptography; Public Key; Embedded system; Large integer arithmetic.;

  Sammanfattning : The recent increase in performance of embedded processors has enabled the use of computationally heavy asymmetric cryptography in small and power efficient embedded systems. The goal of this thesis is to analyze whether it is possible to use this type of cryptography to enhance the security in access systems. LÄS MER