Sökning: "Karolina Lans"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karolina Lans.

 1. 1. Räcker det inte med läroboken? : En kvalitativ intervjustudie kring sju lärares användande av sidolitteratur i sin historieundervisning i grundsko­lans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karolina Korodi; [2018]
  Nyckelord :lärobok; sidolitteratur; skönlitteratur; undervisning; historiemedvetande; historisk empati;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att kartlägga huruvida sju lärare i grundskolans senare år använder sidolitteratur (med fokus på fysisk litteratur i textform) i sin historieundervisning. Syftet har även varit att undersöka varför de använder sig av sidolitteratur och materialets fördelar samt utmaningar, och hur de hanterar utmaningarna. LÄS MER

 2. 2. Byggstopp 2013? : Vilken betydelse och påverkan har kontrollansvarig

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lisen Lans; Karolina Stridh; [2012]
  Nyckelord :PBL; Bygglovsprocessen; kontrollansvarig; övergångsregler; byggstopp;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om ett byggstopp skulle kunna inträffa 2013, på grund av införandet av det nya begreppet kontrollansvarig. För att få en realistisk bild av frågeställningen genomfördes intervjuer och en enkätundersökning. LÄS MER