Sökning: "Kerollos Jalal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerollos Jalal.

  1. 1. Utforskandet av det nya materialet White Wood

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

    Författare :Kerollos Jalal; [2020]
    Nyckelord :White Wood; Materialdriven Design; MDD; Hållbarhet; Biobaserade material; RISE;

    Sammanfattning : Jordens resurser används åt att tillfredsställa människans livsstil vilket har lett till att jorden har börjat säga ifrån genom klimatförändring eftersom den inte klarar av det som människan gör. Hållbarhet är ett av de viktigaste ämnena i dagens samhälle och aldrig har det varit viktigare att tänka på miljön och hur man inte skadar den. LÄS MER