Sökning: "Kim Hassel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kim Hassel.

 1. 1. Samsung Electronics i medial kris : En Corporate Social Responsibility studie avseende konsumentens förtroende vid en medial kris

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Felicia Hassel; Pernilla Plog; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta företag är beroende av att gå med ekonomiskt vinst för att överleva, och vid en medial kris är det därför nödvändigt att minska risken för negativ medial rapportering. Detta för att kunna behålla varumärkets kundförtroende. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om specialpedagogen på habiliteringen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Kim Hassel; Cecilia Bergfeldt; [2011]
  Nyckelord :specialpedagog; habilitering; teamsamarbete; utvecklingsekologisk teori; helhetssyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER