Sökning: "Koincidens"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Koincidens.

  1. 1. Funktionskontroll av stegljudsisolering vid konstnärligt campus i Umeå

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Patrik Lindberg; [2013]
    Nyckelord :Byggnadsakustik; Stegljudsdämpning; Stegljud; Luftljud; Svensk standard; Böjvågor; Ljudtransport; Resonans; Efterklangstid; Koincidens; Maskeringseffekten; Normkrav; Konsthögskolan; Konstnärligt campus Umeå; Tyrens;

    Sammanfattning : This report's aim is that by field measurements determine the function of Aprobo soundproofing material dB2 for reducing impact sounds, the measurements is done in “the school for fine art” in Umeå also known as “konstnärligt campus building nine”. The construction technique is used in areas sensitive to impact sound between different floors in the building. LÄS MER