Sökning: "marknadsföring i välgörenhetsorganisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden marknadsföring i välgörenhetsorganisationer.

 1. 1. När emotionerna tar över : en kvantitativ studie om positiva och negativa emotioners påverkan på attityd och intentioner i en välgörenhetskontext

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Jenny Hedman; Fanny Wassén; [2019]
  Nyckelord :Välgörenhet; Emotionsladdade budskap; Emotioner; Attityder; Intentioner;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker emotionsladdade budskap i annonser för ett välgörande ändamål, vilka väcker positiva emotioner respektive negativa emotioner. Närmare bestämt studeras huruvida dessa emotioner har en direkt påverkan på olika intentioner, och/eller om de medieras av attityden till behovet av hjälp. LÄS MER

 2. 2. Ska vi prata om elefanten i rummet? -Välgörenhetsorganisationers marknadsföring och dess påverkan på människor utifrån tre teman

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Tove Ingvarsson; Matilda Sandå; [2017]
  Nyckelord :Välgörenhetsorganisationer; Djur; Tjuvjakt; Månadsgivare; Bidrag; Marknadsföring; Affischer; Design; Designelement;

  Sammanfattning : Djurhandel, tjuvjakt och smuggling av vilda djur är idag ett allvarligt problem. Djur berövas sin frihet eller sitt liv, samtidigt som människor köper hem souvenirer från semestern utan att veta vad som egentligen pågår. Välgörenhetsorganisationer arbetar aktivt för att belysa problemen och hjälpa djuren. Deras arbete kräver bl. LÄS MER

 3. 3. Types of ads within humanitarian charities - How do they affect people?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jennifer Gärdström; Hanna Lundberg; [2016]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; visuell retorik; välgörenhet; humanitära välgörenhetsorganisationer; annons; bild; text; reklamtext; copywriting; kommunikation; retorik; marknadsföring;

  Sammanfattning : Just nu är miljontals människor världen över i akut behov av hjälp och stöd. Det finns idag en stor mängd humanitära välgörenhetsorganisationer som arbetar med just detta. LÄS MER

 4. 4. Den Moraliska Kompassen – En guide till marknadsföring av välgörenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linn Albertsson; Emelie Ljung; [2016]
  Nyckelord :charity; marketing; trust; välgörenhet; marknadsföring; förtroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar en ökad misstro till välgörenhetsorganisationer samtidigt som det ökade antalet organisationer ökar konkurrensen mellan organisationerna om bidragsgivarnas donationer. Detta ställer krav på välgörenhetsorganisationer att marknadsföra sig för att nå ut till allmänheten. LÄS MER

 5. 5. Välgörenhetsorganisationer i sociala medier : En studie om e-kundlojaliteten att förbättra

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Caroline Karlsson; Dejan Matejic; [2014]
  Nyckelord :sociala medier; välgörenhetsorganisationer; marknadsföring; relationsmarknadsföring; kundlojalitet; kundtillfredsställelse; kundförtroende; internet; facebook; instagram; twitter; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån e-kundlojalitetsbegreppet utvärdera hur välgörenhetsorganisationer i dagsläget arbetar med sociala medier liksom hur de kan förbättra gåvogivarnas e-kundlojalitet genom sociala medier. Metod: Våra metoder har både kvalitativa och kvantitativa inslag och består av intervjuer med personal från fyra olika välgörenhetsorganisationer som är väl insatta i arbetet med sociala medier liksom innehållsanalyser av organisationernas profilsidor i sociala medier. LÄS MER