Sökning: "Simon Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Simon Karlsson.

 1. 1. O, kunde vi nå åter till vår bas, nu när vi upptäckt vad vår rädsla är: en liten blåsa i Sveriges andes glas - Hur kollektiva rädslor uttrycks i samtida svenska science fiction filmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Simon Johansson; Simon Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mysteriet med de överrepresenterade decemberbarnen: En kvantitativ studie om sent födda barns överrepresentation inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Pontus Nilsson; Simon Karlsson; [2020]
  Nyckelord :autism; ADHD; attention-deficit hyperactivity disorder; relative immaturity; medication; diagnosis; neuropsychiatric disorder.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children that are born later in the year are, based on previous studies, more likely to be diagnosed with a neuropsychiatric disorder (hereby NPD), which is a bit surprising considering that NPDs are considered to be primarily genetic disorders. The aim of our study is to test the hypothesis that there is a correlation between being born later in the year and an increased prevalence of referrals from school because of suspicion of NPD. LÄS MER

 3. 3. Energy storage and their combination with wind power compared to new nuclear power in Sweden : A review and cost analysis

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Simon Englund-Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Energy storage; wind power; nuclear power; levelized cost of energy; levelized cost of storage; review; cost analysis; LCOE; LCOS; pumped hydro storage; compressed air energy storage; battery storage; PHS; CAES;

  Sammanfattning : As intermittent renewable energy sources such as wind and solar power gradually increase around the world, older technologies such as nuclear power is phased out in Sweden and many other countries. It is then important to ensure that the total power need is secured, and that the power grid can remain stable. LÄS MER

 4. 4. Selektivplan för högspänningsnät i södra Sverige : 130-, 20-, 10 kV

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Simon Hansen; Fredrik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Selectivity plan; Relay protection; High voltage; Short-circuit current; Selektivplan; Reläskydd; Högspänning; Kortslutningsström;

  Sammanfattning : I denna rapport utfördes en selektivplan på uppdrag av Kraftkällan Konsult för ett elnätsbolag i södra Sverige. Det visades att elnätet hade selektiva problem i samtliga stationer mellan reläskydden. Problemen har uppstått då karakteristiken i elnätet ändrats i samband med ombyggnationer. LÄS MER

 5. 5. Omorganisering av lagerverksamhet : Reducering av transportsträckor samt tillbuds- och olycksrisker

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Pierre Karlsson; Simon Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thor Ahlgren AB in Skillingaryd is punching and pressing plates for their clients in the automotive industry like Scania and TitanX. During the last years, their storage has increased and created more work. Therefore, there is now reason to reorganize the warehouse. LÄS MER