Sökning: "Simon Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Simon Karlsson.

 1. 1. Krav på hållbarhetsrapport, högre ersättning? : En kvantitativ studie om hållbarhetslagens påverkan på ersättning till revisor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jesper Karlsson; Simon Söderberg; Robin Sund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Klassråd En presentation av Åk 3 elevers upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adina Gerdvall; Simon Sköld Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Klassråd; Demokrati; Elevinflytande; Lågstadiet; Enkät.;

  Sammanfattning : Demokratisk grund och elevinflytande är två centrala delar i dagens läroplan. Hur detta ska uppnås är dock inte något som preciseras och studien försöker därmed undersöka huruvida klassråd kan vara ett stöd i uppfyllandet av dessa två delar. LÄS MER

 3. 3. Elevers samtal om hur historia används i nutida bilder : En fokusgruppsstudie med elever i årskurs nio

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how year nine students are analyzing how history is used today by different groups of people through a international and local use of history. This is investigated since research has shown that students in some cases have difficulties when it comes to use of history. LÄS MER

 4. 4. Analys av verkningsgrad hos vattenplacerade solcellsmoduler : En jämförelse med landplacerade solcellsmoduler och mot en teoretisk modell

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emil Qvist; Simon Englund-Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Solceller; verkningsgrad; kylning; solcellsmodul; vattenplacering; landplacering; flytande solcellsmoduler; MPPT; Arduino; experiment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Generative Adversarial Networks for Image-to-Image Translation on Street View and MR Images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik; Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Simon Karlsson; Per Welander; [2018]
  Nyckelord :Deep learning; Image processing; Artificial intelligence; Neural networks; MRI; Generative adversarial networks; Data augmentation; Image-to-image translation; Street view; Biomedical engineering; Electrical engineering;

  Sammanfattning : Generative Adversarial Networks (GANs) is a deep learning method that has been developed for synthesizing data. One application for which it can be used for is image-to-image translations. This could prove to be valuable when training deep neural networks for image classification tasks. LÄS MER