Sökning: "examensarbete förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden examensarbete förskollärare.

 1. 1. Förskollärarens arbete med dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Neman; Jennie Kirchner; [2019]
  Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; barns perspektiv; vuxen perspektiv; konstruktionistiskt perspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Med tanke på de yrkeserfarenheter vi båda besitter om dokumentation blev det i våra diskussioner om hur dokumentationsarbetet tillämpas i förskolan, synligt att vi till viss del inte delade en gemensam förståelse för innebörden av begreppet dokumentation. Dessa skiljaktigheter som synliggjordes i våra samtal med varandra, väckte en nyfikenhet för diverse tillvägagångssätt för dokumentation och sist men inte minst, syftet med dokumentationsarbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarnas berättelser kring deras arbetssätt med digitala verktyg : Utifrån lärandeappen Polyglutt- förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Matea Markić; Jelena Milošević; [2019]
  Nyckelord :Språkutveckling; Digitala verktyg; Lärplatta; Pedagog; Lärmiljö; Material;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka förskollärarnas arbetssätt kring digitala verktyg i förskolans verksamhet i syfte att främja barns språkutveckling. Undersökningen använder sig av en kvalitativ metod som motsvarar småskalig forskning. LÄS MER

 3. 3. - Vad speglar rummet? : Barns möjligheter och begränsningar till grovmotoriska rörelser i förskolans fysiska inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Denise Jonasson; Kerstin Gard; [2019]
  Nyckelord :Förskola; grovmotorik; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att bidra med kunskap om möjligheter och begränsningar för barns grovmotoriska rörelser i förskolans inomhusmiljö. I denna studie används en kvalitativ intervjumetod för att undersöka hur förskollärare beskriver och talar om den fysiska inomhusmiljön i förskolan. LÄS MER

 4. 4. "Alla är inte med och sjunger, men alla är med och upplever" : En fenomenologisk studie om mångfald i sångstunden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Magdalena Tyllander; Sofia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att beskriva och lyfta fram hur mångfald visar sig i sångstunden utifrån pedagogernas perspektiv. Vår uppfattning är att mångfald är ett brett begrepp som ofta kopplas till kultur och etnisk tillhörighet. LÄS MER

 5. 5. Dags för samling! En studie om samlingens form och genomförande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samling; Circle-time; Preschool; Förskola; ANT; Performance; Aktör; Nätverk; Roll; Mask; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur samlingen iscensätts och skapas av de som deltar i den. Syftet är att utforska hur olika aktörer skapar samlingen utifrån hur dessa tar plats i samlingen. LÄS MER