Sökning: "examensarbete förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden examensarbete förskollärare.

 1. 1. En förskola för alla: inkludering i förskolan och pedagogernas arbetssätt : Förskollärarens uppfattningar kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd och en inkluderande förskolemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Therese Jönsson; Belma Basic; [2023]
  Nyckelord :Inkludering; Barn med särskilda behov; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur förskollärare ser på begreppet inkludering och hur förskollärarna arbetar med inkludering av barn med särskilda behov, samt vilka svårigheter som kan upplevas i det inkluderande arbetssättet. Våra frågeställningar är: Hur ser pedagogerna på begreppet inkludering och hur arbetar de med inkludering av barn med särskilda behov?Hur anpassar pedagogerna verksamheten till barn med särskilda behov?Vilka utmaningar medför ett barn med särskilt behov? För att få svar på våra frågeställningar intervjuade vi fem förskollärare, förskollärarna var från sex olika förskolor i tre olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. “Utan det så kommer vi ingenstans” : en kvalitativ studie av förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Justyna Glogowska; Linnea Kindblom; [2023]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; förskollärare; förskola; dokumentation; reflektion;

  Sammanfattning : Följande examensarbete behandlar ämnet pedagogisk dokumentation i förskolan. Med sitt ursprung i Reggio Emilia-pedagogiken har pedagogisk dokumentation vuxit fram som ett sätt att synliggöra barns röster. LÄS MER

 3. 3. "Är du den lugna, trygga vuxna som jag behöver i min vardag här?" : Ett examensarbete om anknytning i förskolan introduktion för de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Hanna Alfredsson; Antonia Nolemo; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring vad begreppet anknytning i förskolan innebär och hur förskollärarna anpassar introduktionen utifrån de yngsta barnens och deras vårdnadshavares behov. Vi har utgått ifrån Bowlbys anknytningsteori och kopplat några av dess centrala teoretiska begrepp till barns utveckling och välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Rörelse i förskolan : En studie i om förskollärares syn på barns rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Emilsson; Annie Ackerot; [2022]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; Movement; Förskola; fysisk aktivitet och rörelse.;

  Sammanfattning : The purpose of our thesis was to investigate preschool teachers’ views on the children's need for movement in preschool activities. We wanted to know how children are given opportunities for movement in preschool. LÄS MER

 5. 5. ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos” : Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teddy Nakiwala Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; pedagoger; utagerande beteende; välfungerande vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nakiwala Nilsson, Teddy (2022). ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos”. Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER