Sökning: "Kuggväxlar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Kuggväxlar.

 1. 1. Analysis of design requirements for early failure detection in a gear test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :José Agustín Spaccesi; [2020]
  Nyckelord :Design requirements; Failure detection; FZG test rig; Gear; Konstruktionskrav; Skadedetektering; FZG-rigg; Kuggväxlar; Engranajes; Detección de fallo; Requisitos de diseño; Equipo de prueba FZG;

  Sammanfattning : Gears are the heart of many machines, being its function transform and transmit torque. This work is a study of adequate design requirements, in particular, the best methodology to early detect gear fatigue failure using a gear test rig, an FZG test machine. LÄS MER

 2. 2. Utformning av material- och informationsflöden för förbättrad spårbarhet av produkter i arbete : En fallstudie vid GKN ePowertrain Köping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Melander; Anton Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Traceability; Work in progress; WIP; Spårbarhet; Produkter i arbete; PIA;

  Sammanfattning : Spårbarhet är ett sätt att skapa en översiktlig vy av företagets material- och informationsflöden så att de kan koordineras bättre. Material- och informationsflödena behöver i sin tur vara utformade på ett synkroniserat vis där dess tillhörande aktiviteter och system stödjer spårbarhet. LÄS MER

 3. 3. Implementering av centraldifferential i pansarbandvagn BvS10s fördelningsväxeln samt teoretisk utredning av ljudnivån i kuggväxlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Sebastian Levin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetet har utförts för BAE Systems Hägglunds AB som tillverkar militära fordon. Arbetet har utförts på en av företagets produkter kallad BvS10 som är en bandvagn som har höga krav på att vara terränggående samt att fungera som ett splitterskydd för soldater. LÄS MER

 4. 4. Study of running-in of spiral bevel gears

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :MINOO NAKHJIRI; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hand held power tools have enabled craftsmen and skilled workers in general to increase their productivity while cutting, assembling, and grinding. Atlas Copco Tools has been at the vanguard of ever increasing product performance in hand held power tools. LÄS MER

 5. 5. Högprestandakugghjul

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Mathilda Karlsson; Malin Lagercrantz; Amalia Wenngren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kugghjul är ett av de viktigaste elementen som finns i en maskin. Kuggväxlar har den högsta verkningsgraden bland kända energiomvandlare idag. Kuggväxlar har höga krav och det krävs en robust konstruktion för att göra dem okänsliga för störningar. Störningar på kuggväxlar ger upphov till transmissionsfel. LÄS MER