Sökning: "Lean Startup"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Lean Startup.

 1. 1. The Influence of Customer Feedback on Software Startups : The Identification of crucial Pivot Triggering Factors through the Application of the ESSSDM Funnel.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Manuel David Hauch; Nojan Nourbakhsh; [2018]
  Nyckelord :Lean Startup; Software Startup; Customer Feedback; Pivot; ESSSDM;

  Sammanfattning : Most Software Startups fail to establish a working business model. One of the main reasons is that they fail to validate their hypothesis and neglect to learn from their customers. Therefore, Software Startups are supposed to continuously adjust their direction to achieve product-market fit. LÄS MER

 2. 2. Opportunity Recognition, Evaluation and Exploitation in the Context of Prototyping

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Antonia Mühlbauer; René Heinrich; [2018]
  Nyckelord :Prototyping; Opportunity recognition; Opportunity evaluation; Opportunity exploitation; Entrepreneurial process; New venture creation process; Design Thinking; Lean Startup; Pretotyping; MVP; Business and Economics;

  Sammanfattning : This research advances the theoretical knowledge of the entrepreneurial process by investigating opportunity recognition, evaluation and exploitation in the context of prototyping. In particular, this thesis studies if, how and why the phenomenon changes the new venture creation process. LÄS MER

 3. 3. Process Improvement with Lean : A Case Study in Improving the Support Process in an IT Startup

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Magnus Persson; [2018]
  Nyckelord :lean; lean enterprise; lean services; process improvement; startup;

  Sammanfattning : This thesis is improving a support process with lean in a fast-growing IT startup. It investigates how processes in the service area can benefit from process improvement with lean, and the challenges and similarities that already exists in a startup with a background of agile and lean development. LÄS MER

 4. 4. Snack

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Milton Blaesild; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We live in an increasingly polarized society. For that reason it is important that we can have thriving and valuable discussions. This project has taken that idea to it´s extreme by giving every web address its own comment section. Every news article, every video, every blog and so on has through the finalizing of this project a comment section. LÄS MER

 5. 5. Growth Hacker Marketing : Ett nytt arbetssätt inom tech-startups marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nilsson Emma; Hammarström Amanda; [2018]
  Nyckelord :Growth Hacker Marketing; Marketing; Startups; Product Development; Growth Hacker Marketing; Marknadsföring; Startups; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Dagens snabbt föränderliga affärslandskap förutsätter att företag ständigt experimenterar med sin produktutveckling och marknadsföring för att anpassa sig till en ökad digitalisering. Företag som inte lyckas tillgodose värde för sina kunder riskerar att utkonkurreras. LÄS MER