Sökning: "Legal Business Structure"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Legal Business Structure.

 1. 1. The M&A Due Diligence Process in Ukraine vs. Sweden A Comparative Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Johansson; Lukas Nyström; [2020-05-05]
  Nyckelord :M A Due Diligence Process; Corporate Finance; IT Industry; Transparency; Transaction costs; Sweden; Ukraine;

  Sammanfattning : An essential part of a successful merger or acquisition (M&A) lies in proper duediligence of high quality. Ukraine has, compared to Sweden, had some struggle withpolitical issues and business culture of lower transparency which affects the transactioncosts of M&A. LÄS MER

 2. 2. Indigenous Peoples' Right to Land and Natural Resources When Companies Act In Their Traditional Territory: An Enquire of International Human Rights Systems with a Focus on the Inter-American Court of Human Rights and the African Regional System of Human Rights

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Luiza De Freitas Lima Fernandes; [2020]
  Nyckelord :International Human Rights Law; Indigenous Peoples; Business and Human Rights; Inter-American Court of human Rights; African Regional System of Human Rights; Right to Land; International Law; Indigenous Rights; Communal Property; Non-State Actors; Regional Systems of Human Rights Protection; UNGPs; Private Companies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis approaches how International Human Rights Law is addressing the protection of indigenous peoples’ right to land when States give concessions for companies to act inside indigenous traditional territory. Cases of harmful conducts committed by companies in indigenous territory are continuously happening around the world. LÄS MER

 3. 3. Antropologi i offentlig sektor : Etnografiska perspektiv inom statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mangus Theorin Hellman; [2020]
  Nyckelord :SOU; Ethnography; Anthropology; Law; Political science; Investigation; Public; SOU; Etnografi; Antropologi; Juridik; Statsvetenskap; Utredning; Offentligt;

  Sammanfattning : Statens offentliga utredningar, så kallade SOU, är ett viktigt statligt redskap för att informera riksdag och regering om situationer som kräver deras uppmärksamhet. En utredning består, oftast, av en särskild utredare eller en kommitté, och ett sekretariat, för att underlätta utredarens arbete, samt en expertgrupp för att bidra med expertis genom att reagera på utredningen allt eftersom den skrivs. LÄS MER

 4. 4. Hur social är energibranschen? En branschstudie av svenska energibolag och dess sociala hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bergström; Rebecka Olin; Andrea Sabogal; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; sociala aspekter; energibranschen; CONI-metoden; årsredovisningslagen Sustainability reporting; social aspects; energy sector; CONI-method; Swedish accounts legislation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om 2017 års lagkrav gällande upprättandet av hållbarhetsredovisning haft en påverkan på svenska energibolag. Detta med mer specifik utgångspunkt i de sociala aspekterna och huruvida lagkravet påverkat framställningen av dessa. LÄS MER

 5. 5. Canon/TMSC: Slutet för warehousing-arrangemang? : En rättslig analys av warehousing-arrangemang i ljuset av Ernst & Young och Canon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elias Lindberg Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; koncentrationsförordningen; genomförandeförbudet; M A; gun-jumping; warehousing-arrangemang;

  Sammanfattning : The EU merger control regime, like most jurisdictions, requires the pre-notification of concentrations that meet certain thresholds and prohibits the implementation of a concentration before the Commission has declared it compatible with the internal market. Violations of these obligations is often referred to as ”gun jumping” and can give rise to substantial fines. LÄS MER