Sökning: "Leilani Lindh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leilani Lindh.

  1. 1. Diskrepansen mellan WAIS-III respektive WAIS-III NI för kognitivt friska individer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Leilani Lindh; Aron Sjöberg; [2008]
    Nyckelord :Wechsler Adult Intelligence Scale; WAIS; WAIS-III; WAIS-III som neuropsykologiskt instrument; WAIS-III NI;

    Sammanfattning : Trettio kognitivt friska testpersoner (ålder M=31,9 år, utbildning M=16,3 år) testades med både WAIS-III (”Wechsler Adult Intelligence Scale - third edition”) och WAIS-III NI (”WAIS-III som neuropsykologiskt instrument”) för att undersöka eventuella skillnader i resultat mellan testen. Testpersonerna fick en signifikant ökning vid testning med WAIS-III NI jämfört med testning med WAIS-III på HIK (11,1), VIK (14,7), PIK (3,9), VF (11,4), POI (5,5), AMI (8,8), BK (1,6), LI (3,3), BL (0,6), AR (3,1), SR (1,1), IN (1,5) och FÖ (2,8). LÄS MER