Sökning: "Lina Nyvaller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Nyvaller.

  1. 1. KÖPSTADEN ELLER SPÖKSTADEN? - Visionerna, upplevelserna och materialiteten

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Lina Nyvaller; [2019-06-19]
    Nyckelord :social space; cultural heritage; abandoned place;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2019, 180 hpGrundnivå2019:14.... LÄS MER