Sökning: "abandoned place"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden abandoned place.

 1. 1. KÖPSTADEN ELLER SPÖKSTADEN? - Visionerna, upplevelserna och materialiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lina Nyvaller; [2019-06-19]
  Nyckelord :social space; cultural heritage; abandoned place;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2019, 180 hpGrundnivå2019:14.... LÄS MER

 2. 2. Reclaiming a Brownfield

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Victor Olsson; [2019]
  Nyckelord :Brownfield; revitalize; Odense; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Integrate, revitalize and overcoming physical barriers. An opportunity for cities to activate abandoned areas and recycle what was once an active place. When industrial sites moves out of the city centers it can leave large open areas behind - brownfields. This can be an opportunity to revitalize areas and expand within the the city itself. LÄS MER

 3. 3. Afforestation of open land in Sweden : a case study of Sjöbo Municipality

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Josefin Alice Maria Svensson; [2019]
  Nyckelord :afforestation; open land; pasture; biodiversity; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Snabba förändringar i landskapet kan orsaka stora problem för olika ekosystemtjänster, speciellt när förändringarna sker i utsatta landskap. En sådan förändring har skett i Sverige de senaste hundra åren då skog har planterats på övergivna hagar, eller i vissa fall, även planterats på åkermark. LÄS MER

 4. 4. Ej-MR-villkorliga Hjärtimplantat : En litteraturstudie av dess risker och säkerhet i MR-miljö.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Muhamed Omerovic; Ioan Räzvan Feier; [2019]
  Nyckelord :MR; CIED; implant; safety; MR; CIED; implantat; säkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: MRT som diagnostisk metod ökar konstant med åren och samtidigt ökar antalet patienter som får aktiva hjärtimplantat vilket leder till att undersökningar på patienter med ej-MR-villkorliga implantat också ökar. Undersökningarna utförs med olika protokoll och många faror finns när sådana undersökningar sker, många steg tas för att minimera riskerna för dessa patienter. LÄS MER

 5. 5. The "Baby box", an issue or solution to child abandonment in South Korea

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för koreanska

  Författare :Isabella Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :South Korea; Baby box; Single mother; Adoption; Confucianism; Sydkorea; Bebislucka; Ensamståendemödrar; Adoption; Konfucianism;

  Sammanfattning : A few years ago South Korea got a lot of attention from abroad. The phenomenon called “Baby box” emerged in modern society and gave mothers a place to abandon their baby in a safe environment. LÄS MER