Sökning: "intressanta ämnen att skriva om"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden intressanta ämnen att skriva om.

 1. 1. Undervisning i läsförståelse som en utmaning för lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Selma Pasalic; [2017]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; läsförståelse; kvalitativ intervju; läsförmåga;

  Sammanfattning : AbstractEn av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig att läsa, skriva, förstå och använda texter. Det är avgörande för de yngre barnens fortsatta skolgång om de tillägnar sig en god läsförmåga eftersom de delvis skaffar sig kunskaper och färdigheter i andra ämnen genom läsningen. LÄS MER

 2. 2. Metoder och arbetssätt för skrivmomentet i ämnet engelska : En studie av metoder och arbetssätt som högstadielärare uppfattar leder till måluppfyllelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Writing; English as a second language; methods; ways of working; writing; Skriva; engelska som andraspråk; metoder; arbetssätt; skrivutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to research which methods and ways of working some upper secondary school teachers look upon as increasing goal attainment when it comes to writing in English as a second language. The following questions are answered: Which are, according to the interviewed teachers, the most crucial elements that need teaching when it comes to successfully teaching pupils in writing in English as a second language? How do the interviewed teachers think teaching these crucial elements should be carried out? Which types of adaptations are most suitable for pupils who have difficulties attaining educational goals or show their ability to write in English. LÄS MER

 3. 3. Maten – ett mål för livet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Ann-Margrethe Svenson; [2012-10-12]
  Nyckelord :Förskolepedagogik; Förhem- och konsumentkunskap; hälsofrågor; kokbok; pedagogik; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur personal och föräldrar uppfattar hur och vad barn lär sig i projektet Sinnenas mat i förskolan. Två förskollärare, en barnskötare, en måltidspersonal, en kock, en skådespelare och två föräldrar blir intervjuade i syfte att undersöka den deltagande personalens och föräldrarnas uppfattning om vad och hur barnen lärde sig i projektet. LÄS MER