Sökning: "writing"

Visar resultat 1 - 5 av 3279 uppsatser innehållade ordet writing.

 1. 1. Formativ återkoppling i klassrummet : En systematisk litteraturstudie över hur lärare ger återkoppling i skrivprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Nordlöf; Amalia Steiner; [2022]
  Nyckelord :Feedback; formative assessment; writing; Återkoppling; skrivande; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie presenterar aktuell forskning om lärares formativa återkoppling under elevernas skrivprocess. Syftet är att besvara frågeställningar om hur lärare använder muntlig och skriftlig återkoppling och vilka effekter återkopplingen ger. LÄS MER

 2. 2. Non-Standard Article Use in Pakistani English : An Attitudinal Study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ninni Bergström; [2022]
  Nyckelord :World Englishes; Pakistani English; non-standard article use; language attitudes;

  Sammanfattning : This essay explores Pakistani English teachers’ attitudes towards non-standard article use in Pakistani English. It uses the theories of Kachru (1985), Modiano (1999a, 1999b, 2020) and Schneider (2003, 2007) on World Englishes as well as previous research on Pakistani English. LÄS MER

 3. 3. Aino K – barnen, kärleken och döden: En scenmusikalisk gestaltning av den finsk-estniska författaren Aino Kallas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johanna Maria Fiskaali; [2022]
  Nyckelord :Kallas; Monologue play; Pylkkänen; Scriptwriter; The singer’s expanded role; Song translation; Stage musical performance; Performing Arts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det här masterarbetet är en processbeskrivning av hur monologpjäsen Aino K – barnen, kärleken och döden blev till. Utgångspunkten för pjäsen var Tauno Pylkkänens sångcykel op. 21, Dödens svan, som består av fem tonsatta dikter av den finsk-estniska författaren Aino Kallas. LÄS MER

 4. 4. Folkbiblioteket - ett rum för socialt arbete? En kvalitativ studie om platsens betydelse för socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Jörgensen; [2022]
  Nyckelord :social work; public library; public space; third place; collapsed place; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how a change in public space is reflected in the everyday work and routines of the public library and to see what role social work has in this new environment. Semi-structured interviews were conducted with the manager who made the decision to hire a social worker at the library as well as with the, as of writing, only library based social worker in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Effects of Handwriting vs. Typing on the Performance of Pupils in Secondary Education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Susanne Bjurestig; [2022]
  Nyckelord :acquisition; digitalization; handwriting; learn; recall; recognition; typing; vocabulary;

  Sammanfattning : Abstract  There is increasing use of technology in the education system, such as computers, and different programs learners can use to study vocabulary. In this study, the goal was to find out if pupils in secondary education learn new vocabulary more efficiently when handwriting or typing on a computer. LÄS MER