Sökning: "methods"

Visar resultat 1 - 5 av 32198 uppsatser innehållade ordet methods.

 1. 1. Using blended learning in a university-level environment

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alexander Larnemo Ask; Emanuel Hedlin; Obada Al Khayat; Norbert Laszlo; Petter Blomkvist; Iris Agrell; Viktor Valadi; [2021-09-14]
  Nyckelord :blended learning; mastery-based learning; flipped classroom; introductory programming course; higher education;

  Sammanfattning : This thesis investigates how teaching methods within blended learning can be applied to a university-level introductory programming course at Chalmers University.The course in question is planned to be renewed, and its administrators are contemplating whether implementing blended learning could help in teaching programming. LÄS MER

 2. 2. Knowing a Thousand Formulas Is Not The Same as Knowing Mathematics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kajsa Wahl; [2021-09-07]
  Nyckelord :Conceptual knowledge; procedural knowledge; structural understanding; operational understanding; views; ways to study; levels of study;

  Sammanfattning : This research is about how students at different levels of mathematical studies view, understandand study mathematics. The research is based on two theories on mathematical understanding,James Hiebert and Patricia Lefevre’s (1986) theory on mathematical knowledge as divided intoprocedural knowledge and conceptual knowledge and Anna Sfards’ (1991) theory onmathematical understanding as the duality of structural understanding and operationalunderstanding. LÄS MER

 3. 3. Vägen till offentliga rum. En fallstudie om Barcelonas superkvarter ur ett vistelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jennifer Wiklund; [2021-08-25]
  Nyckelord :Offentligt rum; Vistelseytor; Public room; Living Spaces; Shared Space Street Design; Public Space Index;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to investigate the quality of living space in the superblocks in Barcelona. In addition, the study has explored how living spaces can be evaluated.Theory: The study is based on perspectives on public spaces and Shared Space Street Design together with theories on the evaluation of public spaces. LÄS MER

 4. 4. Market Power in the Food Industry: The Swedish Egg Supply Chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Virginia Ostrowski; Alexandra Öhrn; [2021-08-24]
  Nyckelord :Market power; competition; food industry; markups; productivity;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Att beakta barnets bästa i förskolan. En mixed methods-studie om rektorers och politikers uppfattningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Petersson; [2021-08-23]
  Nyckelord :Barnkonventionen; barnets bäst; lokala politiker med ansvar för förskolefrågor; skola; rektor;

  Sammanfattning : 'The best interests of the child' principle, originating from the United Nations Convention on the Rights of the Child, is often used in the early childhood education context. However, the principle appear as vague and therefore needs to be implemented in individual cases. LÄS MER