Sökning: "Lina Ottenbäck Asp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Ottenbäck Asp.

  1. 1. Upplevelser av att leva med njursvikt och dialysbehandling : En litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Lina Ottenbäck Asp; Felicia Zetterberg; [2020]
    Nyckelord :hemodialys; induktiv; känsla av sammanhang; litteraturöversikt; njursjukdom; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att ha kronisk njursvikt och genomgå dialysbehandling kräver förändringar hos patienterna. Det begränsar deras tid och påverkar deras liv både socialt, personligt och arbetsmässigt. De behöver förändra sin kost och är vätskebegränsade för att förhindra komplikationer och följdsjukdomar. LÄS MER