Sökning: "Linda Huynh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Huynh.

 1. 1. Användarens personliga integritet inom sociala medier - En jämförelsestudie mellan användare på Facebook och LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Stephanie Bach; Linda Huynh; [2016]
  Nyckelord :Användarens personliga integritet; Datainsamling; Facebook; LinkedIn; Personlig information; Personlig integritet; Sociala medier;

  Sammanfattning : Antalet användare på sociala medier har på de senaste åren ökat successivt på grund av de effektiva kommunikationsverktygen som underlättar kontaktknytningen med vänner, familj och arbetskollegor. Trots ökade användare på sociala medier visar tidigare forskning på att flera användare inte är medvetna om den stora mängd data som samlas in av olika sociala plattformar såsom Facebook och LinkedIn. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av att våra sin anhörig med cancer vid livets slut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Nilsson; Yvonne Huynh; [2014]
  Nyckelord :Cancer; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser; Vårdgivare;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en anhörig drabbas av cancer och vårdas vid livets slut väljer den anhörige ofta att vårdas hemma. Den närstående tar då på sig ansvaret som vårdare. Syfte: Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av att vårda sin anhörig med cancer i hemmet vid livets slut. LÄS MER