Sökning: "Personlig integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade orden Personlig integritet.

 1. 1. Med rent mjöl i påsen har du inget att frukta! ..eller? En kvantitativ studie om attityder till ansiktsigenkänning i förhållande till personlig integritet SQ4562, Vetenskapligt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Öberg; Lena Lundell Gratjova; [2020-06-17]
  Nyckelord :Facial recognition; Personal integrity; Social Control; Surveillance;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate prevailing attitudes within the field thatspans integrity and monitoring in its various forms. This is to create an understanding of howfacial recognition's perceived advantages and disadvantages relate in different contexts. LÄS MER

 2. 2. PERSONLIG INTEGRITET OCH DATAINSAMLING. EN KVALITATIV STUDIE OM KONSUMENTERS UPPLEVELSER AV ATT VARA FÖREMÅL FÖR ORGANISATIONERS DATAINSAMLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Engen; Ellen Uthas; [2020-02-13]
  Nyckelord :datainsamling; personlig integritet; digitalisering; övervakning; panoptism;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart har fått stor betydelse för samhället, och teknologier för att samla inoch analysera stora mängder data har vuxit fram. Organisationer kan med hjälp av informationen både kartlägga och förklara konsumenters köpbeteenden, men också erbjuda anpassad reklam. LÄS MER

 3. 3. Preserving Security and Privacy: a WiFi Analyzer Application based on Authentication and Tor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexandra Kolonia; Rebecka Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Network security; Privacy; Anonymity; Onion routing; Tor Organization; Wi-Fi data collection; Nätverkssäkerhet; Sekretess; Anonymitet; Lök-routing; Tor Organisation; Wifidatainsamling;

  Sammanfattning : Numerous mobile applications have the potential to collect and share userspecific information on top of the essential data handling. This is made possible through poor application design and its improper implementation. LÄS MER

 4. 4. Third - party cookies - Hur mycket vet du om third - party cookies?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Luis Vera; [2020]
  Nyckelord :Third - party cookies; Cookies; Personal integrity online; GDPR; Web tracking;

  Sammanfattning : Ett sätt att samla information på är genom third – party cookies. Denna studie vill diskutera hur personlig information samlas in genom third – party cookies och dess påverkan på användares personliga integritet. LÄS MER

 5. 5. Är vårt data säkrat? : Påverkan av personliga data vid användning av sökmotorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Örjan Podobedov; Henrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :personlig integritet; personliga data; anonymitet på nätet; integritetsbehandling; sökmotor; datahantering; stickprov; IT-säkerhet;

  Sammanfattning : Huvudmålet med detta projekt har varit att analysera området för personlig integritet vid användning av sökmotorer. Uppsatsen ger en inblick i hur sökmotorerna fungerar och visar vilka personliga data som samlas vid sökningar samt hur det påverkar sökresultat. LÄS MER