Sökning: "latent budskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden latent budskap.

 1. 1. Valaffischen som visuellt kommunikationsmedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Karl Stigland; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka valaffischen som visuellt kommunikationsmedel. Genom en kvalitativ innehållsanalys har sex stycken valaffischer från riksdagsvalet 2018 undersökts. De tre största partierna SD, S, och M bidrar med två affischer vardera och budskap, utformning och retorik har sedan jämförts. LÄS MER

 2. 2. Multikulturalismen genom Jimmies glasögon : En kvalitativ textanalys av Jimmie Åkessons fyra Almedalens tal.

  L2-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faris Henry Gergis; [2019]
  Nyckelord :Multikulturella samhället; multikulturalism; mångfald; postkolonialism; postkolonial; Jimmie Åkesson; Sverigedemokraterna; symbolisk rasism; rasism; kulturell rasism; Almedalen; höger populism; latent budskap; kvalitativ texanalys.;

  Sammanfattning : Denna forskning är en systematiserande, mest lika design och idécentrala undersökning, som siktarpå att studera hur multikulturalismen representeras inom Jimmie Åkesson diskurs över tid. Analysen görs på fyra av Åkessons almedalenstal 2011, 2016, 2017 och 2018 av anledningen att ett allmänval ska finnas mellan vissa av valda tal. LÄS MER

 3. 3. Årets julklapp ”INGENTING” : En fallstudie i hur svenska hjälporganisationer jobbar med gestaltning och katalysatorer för Consumer Brand Identification i sin marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustaf Andersson; [2016]
  Nyckelord :Strategic framing theory; Consumer Brand Identification; The prospect theory; 
 Qualitative rhetorical analysis; Strategisk Gestaltningsteori; Consumer Brand Identification; The prospect theory; Retorisk analys.;

  Sammanfattning : När en individ identifierar sig med ett varumärke har det visat sig att hen är mer benägen att utföra positiva gärningar gentemot varumärket. Det kan innefatta positive word of mouth, att försvara varumärket vid smutskastning eller intention att köpa produkter från varumärket. LÄS MER

 4. 4. Vems tur är det att be om ursäkt nu? : En kvalitativ innehållsanalys kring politiska skandaler i tryckta medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Brodd; Nathalie Lundahl; [2016]
  Nyckelord :Politiska skandaler; Geijeraffären; Miljöpartiet; Dagens Nyheter; Aftonbladet; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker mediers rapportering kring två svenska politiska skandaler. Den första skandalen, Geijeraffären, inträffade 1977 och den andra, Miljöpartiets skandaler, inträffade 2016. Studien kommer granska artiklar, både ledarartiklar och nyhetsartiklar, från tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. LÄS MER

 5. 5. Ska vi se på film idag? : En undersökning av hur AV - media Kronobergs filmer framställer hinduismen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Per Gustavsson; [2011]
  Nyckelord :Orientalism; Edward Said; Umberto Eco; Poststrukturalism; Hinduism; AV- Media Kronoberg; Religionsdidaktik; Läromedelsfilm; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : AbstractFilm är något som använts i skolan under en lång tid. Film är dock något som används relativtokritiskt. Den källa som lärare normalt använder för att visa film är AV-Media. LÄS MER