Sökning: "Linnéa Selin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnéa Selin.

  1. 1. Butikens roll i distributionssystemet

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Ellen Andersson; Catharina Beckman; Katrin Miettinen; Linnea Pettersson; Sofia Selin; Johanna Ydergård; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER