Sökning: "Lord"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet Lord.

 1. 1. Nattvardssyn i den svenska pingströrelsen. En undersökning av nattvardssyn i den svenska pingströrelsen över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sven Janson; [2019-06-27]
  Nyckelord :Lord s Supper; Pentecostal; Pentecostal Hermeneutic; Holy Spirit; Remembrance;

  Sammanfattning : This paper describes the tradition of the Lord’s Supper in the Swedish Pentecostal Movement.In order to make a comparison with the traditions in other major churches, it briefly describes the different ways of celebrating the Holy Communion in the Roman Catholic Church, the Orthodox Church, the Lutheran Church and the Baptist Church. LÄS MER

 2. 2. ”Jäklar, vad snabbt det går när man får snurr på det” : rättsvetares förståelse och användning av sociala plattformar för vetenskaplig kommunikation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Julia Lord; Gustav Fredlund; [2019]
  Nyckelord :library and information science; scholarly communication; science communication; legal scholars; legal science; digital communication technologies; platforms; social media; Facebook; Twitter; Academia.edu; practices; science and technology studies; actor-network theory; José van Dijck; vetenskaplig kommunikation; rättsvetare; rättsvetenskap; digital kommunikation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to create an increased understanding of how legal scholars use social platforms as a part of their scholarly communication. As a result of the digitalization of society social platforms have become a seemingly ubiquitous part of everyday life, and research shows that scholars are using social platforms as a part of scholarly communication. LÄS MER

 3. 3. Brothers and Arms: How Two Brothers Reflect the Abandonment of Past Heroic Ideals and the Development of Future ones in J. R. R. Tolkien's The Lord of the Rings

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Estrid Ericson Borggren; [2019]
  Nyckelord :Heroic Ideals; Tolkien; Victorian Medievalism; Boromir; Faramir; The Lord of the Rings; Heroicism; Post-war Literature; The Great War; Beowulf; Past; Future; Brothers; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The literary heroic ideal changed with the Great War, as the Victorian hero ideal was no longer plausible in a post-war world. The new ideal was pacifist and non-heroic but not everyone who had been through the Great War agreed that there was no heroicism. LÄS MER

 4. 4. Wise Men in Times of Woe : Wizards as representations of human interaction with the natural world in The Lord of the Rings

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Anton Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Tolkien; ecocriticism; nature; fantasy; wizards; Lord of the Rings;

  Sammanfattning : The fictive world created by Oxford Professor J. R. R. Tolkien is intimately linked with his own views of the world. LÄS MER

 5. 5. Herrens ängel och Guds änglar : Ett jämförande studium av ängelns/änglarnas framställning, funktion och karaktär i ljuset av Genesis 16:7-16, 22:1-19, 28:10-22

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the relationship between Genesis 16:7-16, 22:1-19, 28:10-22 by a comparative analysis of the angel (or the angels) according to their presentation, function and character. The conclusion to be drawn is how there are marked differences but also prominent similarities between the different narratives. LÄS MER