Sökning: "Lise-Lotte Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lise-Lotte Andersson.

 1. 1. Omvårdnadsinterventioner riktat mot närstående till personer med demenssjukdom : En integrerad litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Karin Andersson; Lise-Lotte Ågren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Lise-Lotte Andersson; Pia Möller Heikkilä; [2008]
  Nyckelord :Mångfald; Invandrarbarn; Förskolan; Tvåspråkighet i förskolan;

  Sammanfattning : Förskolan är ofta den första kontakten som nyanlända barn får med det svenska samhället. Därför har förskolan en viktig uppgift att fylla i mottagandet av nyanlända barn och deras familjer. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) betonar vikten av att ge barn med utländsk bakgrund stöd i utvecklandet av en dubbel kulturtillhörighet. LÄS MER