Sökning: "Livsmedelsverket"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet Livsmedelsverket.

 1. 1. Ett hållbart budskap -Livsmedelsverkets kommunikation via Instagram om kostens betydelse för klimat och miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Ek; Lisa Jonsson; Malin Ljunggren; [2021-08-30]
  Nyckelord :Beteendeförändring; hållbar matkonsumtion; klimat; kommunikation; kost; Livsmedelsverket; matsvinn; miljö; Stages of Change Model;

  Sammanfattning : Matkonsumtionen har stor påverkan på miljö och klimat. Kunskapsökning och beteendeförändringar behövs för att konsumtionen ska bli hållbar. Livsmedelsverket är den myndighet som har i uppgift att ge råd och sprida vetenskapligt förankrad kunskap om hållbara matvanor till konsument. LÄS MER

 2. 2. Kan steviasötad dryck till fördel för sackarossötad dryck minska kortsiktigt energiintag och aptit hos normalviktiga vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jakobsson; Lovisa Larsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Sweetening agents; Beverages; Appetite regulation; Appetite; Satiation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Does beverages sweetened with stevia have benefits compared to sacarose sweetened beverages in terms of reducing short-term energy intake and appetite ratings in normal weight adults?”Author: Linda Jakobsson and Lovisa LarssonSupervisor: Jenny Van Odijk Examiner: Klara sjögren Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 31st of May 2021BackgroundObesity is a societal issue on the rise. The development of obesity is partly due to lifestyle factors and maintaining an energy intake that is too high. LÄS MER

 3. 3. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER

 4. 4. Per- och polyfluorerade alkylsubstanser i det kommunala dricksvattnet i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Emelie Lindfeldt; [2021]
  Nyckelord :PFAS; drinking water; municipal drinking water; PFAS; dricksvatten; kommunalt dricksvatten;

  Sammanfattning : Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en stor grupp industriellt framställda ämnen som fått stor spridning i miljön. På grund av PFAS persistens blir ämnena kvar länge i vår miljö och spridning kan fortgå ifrån förorenade områden under lång tid. LÄS MER

 5. 5. Removal of PFASs and Uranium from Drinking Water Using SorbixTM Anion Exchange Resin : Effects of Sodium Chloride on the Removal Efficiency

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fawaz Rustum; [2021]
  Nyckelord :Perfluorinated; polyflourinated; adsorption; fluorotelomer; salt; perfluorerade; polyfluorerade; adsorption; fluorotelomer; salt;

  Sammanfattning : The increasing awareness towards PFAS pollution makes it increasingly important to treat. Many agencies over the globe, including the Swedish Food Agency, are introducing ever so strict control over PFASs in drinking water. LÄS MER