Sökning: "Magnus Ericsson Thulin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magnus Ericsson Thulin.

 1. 1. Syntaxen hos restriktiva och icke-restriktiva relativer : en minimalistisk analys av som-relativkonstruktioner med utgångspunkt i svenskan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Magnus Ericsson Thulin; [2013]
  Nyckelord :promoveringsanalys; DP; syntax; relativsatser; standardanalys av relativsatser; satsargument; satsadjungeringar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this paper, I discuss the structure of restrictive and non-restrictive relative clauses based on Swe-dish data. The proposed analysis suggests that the non-restrictive relative clauses is an adjunct ad-joined to DP and that the restrictive relative clause is an argument of D, merged in Spec-DP. LÄS MER

 2. 2. En uppsats om han som kommer före restriktivt attribut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Magnus Ericsson Thulin; [2010]
  Nyckelord :restriktivt attribut; objektsform; nominativ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Undersökning och förklaring av nominativformerna han, hon och de som objektsformer före restriktivt attribut.... LÄS MER