Sökning: "spanska 4"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden spanska 4.

 1. 1. Las unidades fraseológicas y su tratamiento en los manuales de ELE en Suecia: Un análisis de manuales del paso 4 (B1)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Cristina Fouces Canel; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : Phraseology, as a fundamental element of the communicative competence, must be considered when designing manuals for learning Spanish. The purpose of this work is to determine, through a quantitative and a qualitative analysis of two B1 level manuals in Sweden, what type of phraseological units is most common, what terminology is used to refer to them and how they are presented. LÄS MER

 2. 2. Ser todo oídos - Un análisis de las actividades de comprensión auditiva en tres manuales suecos de ELE para el nivel B1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Marilyn Mansilla; [2021-08-05]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : This paper studies the listening comprehension exercises of three different student textbooks used to learn Spanish as a foreign language (ELE) for upper secondary schools in Sweden, to determine whether these exercises help students develop adequate listening comprehension skills in the target language and level step 4 (the Swedish equivalent to the level B1.1 of the Common European Framework of Reference for Languages or CEFR). LÄS MER

 3. 3. Spanska sjukan– en förödande influensapandemi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Camilla Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Spanska sjukan; influensapandemin 1918–1920; medicinhistoria;

  Sammanfattning : Bakgrund: Spanska sjukan var en influensapandemi som spreds 1918–1920. Den orsakadeomkring 25–50 miljoner människors död. Sedan spanska sjukan har det förekommitytterligare tre influensapandemier med betydligt lägre dödlighet. Spanska sjukans betydandeomfattning och dynamik är fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 4. 4. Preteritums och imperfekts aspektskillnader i spanskan : Dåtiders inlärning med mikronoveller

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jasmin Belmar Shagulian; [2021]
  Nyckelord :Dewey; imperfekt; mikronovell; preteritum; spanska.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur användandet av mikronoveller som didaktiskt verktyg kan förbättra förståelse och inlärningen av aspektskillnaderna mellan preteritum och imperfekt i spanska. Frågeställningarna var att veta hur användningen av mikronoveller kan bidra och understödja en bättre förståelse och inlärning av aspektskillnaderna mellan tempusformerna preteritum och imperfekt, samt på vilket sätt kan användandet av mikronoveller i spanskundervisning hjälpa eleverna att förstå hur de nämnda aspektskillnaderna fungerar. LÄS MER

 5. 5. MÁS ALLÁ DEL DUALISMO ANTAGÓNICO EN LA CASA DE BERNARDA ALBA. UN ESTUDIO SOBRE EL LENGUAJE LORQUIANO VISTO POR LA LENTE KRISTEVIANA.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Per Morén; [2020-01-29]
  Nyckelord :spanska; dualism; det symboliska; det semiotiska; det abjekta; Federico García Lorca; La casa de Bernarda Alba;

  Sammanfattning : La casa de Bernarda Alba (LcdBA) av Federico García Lorca är ett världsberömt drama som har blivit analyserat i flertaliga studier. En genomgående, imlicit hypotes i en stor del av dessa arbeten, är att handlingen i LcdBA drivs av en antagonistisk dualism. LÄS MER