Sökning: "Marcus Rönnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Rönnberg.

  1. 1. Utveckling av lagerhanteringsapplikation för handterminal : Development of storage management application for PDA

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

    Författare :Marcus Magnusson; Kristoffer Rönnberg; [2007]
    Nyckelord :Systemutveckling; Handterminal; Compact Framework; C#; XML; Streckkoder; Prestanda; Driftsäkerhet; Användargränssnitt;

    Sammanfattning : This exam paper has been a collaboration between the writers and System Anderson AB. The assignment was about completing a client application, running on a PDA, and a server application, running as a web service. The web service handles the communication with System Anderssons existing database. LÄS MER