Sökning: "XML"

Visar resultat 1 - 5 av 339828 uppsatser innehållade ordet XML.

 1. 1. Miljövänliga och miljömärkta skönhetsprodukter - bryr vi oss? En kvalitativ studie om kvinnliga konsumenters attityder gentemot miljömärkta och miljövänliga skönhetsprodukter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Lindeblad; Malin Rittgård; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gapet mellan miljövänliga attityder & miljöskadligt flygbeteende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alula Ahstrand Byrne; Emma Tyledal; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad gör bankerna på Instagram? En kvalitativ studie om Nordnet och Avanzas innehåll på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Dybler; Henrik Larsson; Hilmi Sediri; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur bilden av "Föräldraskap" kan skapas genom brand experience design

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Lindberg; Caroline Kanold; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Framtiden för hållbar konsumtion - är konsumenterna redo för förändringen? En studie om konsumenters attityd gentemot uthyrning av premiumprodukter i ett hållbarhetssyfte

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aylin Azadani; Karin Davidsson; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER